Laboratuvar Analiz Ücretleri

KÖMÜR/KOK ANALİZ ÜCRETLERİ (Parametre Başına)

2017 Yılı

Parametre Adı

Metot Adı

Denizli Büyükşehir Belediyesi Ücret Tarifesi

Çevre Şehircilik Bakanlığı Asgari Fiyat Tarifesi’ne göre Analiz Ücretleri (%10 İndirimli)

Kömürde ve Kokta Toplam Kükürt Tayini

Yüksek Sıcaklıkta Yakma

55,00 TL

94,50 TL

Kömürde ve Kokta Kül Tayini

Makro Termo Gravimetrik

40,00 TL

81 TL

Kömürde ve Kokta Uçucu Madde Tayini

Makro Termo Gravimetrik

40,00 TL

81 TL

Kömürde ve Kokta Alt ve Üst Isıl Değerlerinin Bombalı Kalorimetre İle Tayini

Kalorimetrik

135,00 TL

135,00 TL

Kömür Numunesi Hazırlama

Gravimetrik

40,00 TL

63 TL

Kömürde ve Kokta Toplam Nem Tayini

Termo Gravimetrik

40,00 TL

81 TL

Taş Kömürü Toplam Rutubet Tayini

Termo Gravimetrik

40,00 TL

81 TL

Kömür Numunesi Hazırlama
Kömürde ve Kokta Toplam Nem Tayini                     Kömürde ve Kokta Kül Tayini
Kömürde ve Kokta Uçucu Madde Tayini                  Kömürde ve Kokta Toplam Kükürt Tayini               Kömürde ve Kokta Alt ve Üst Isıl Tayini                           (Paket Analiz)

 

350,00 TL

535,50 TL

Sabit Karbon

 

30,00 TL

63,00 TL

SU/ATIKSU ANALİZ ÜCRETLERİ (Parametre Başına)

2017 Yılı

pH

Elektrometrik Yöntem

10,00 TL

31,50 TL

Elektriksel İletkenlik

Elektrometrik Yöntem

10,00 TL

31,50 TL

Sıcaklık

Elektrometrik Yöntem

10,00 TL

31,50 TL

Bulanıklık

Türbidimetrik Yöntem

10,00 TL

-

Renk

Organoleptik Yöntem

5,00 TL

-

Tat

Organoleptik Yöntem

5,00 TL

-

Koku

Organoleptik Yöntem

5,00 TL

-

Serbest Klor Miktarı

Komperatör Yöntemi

5,00 TL

-

Çözünmüş Oksijen Tayini

Membran Elektrot Yöntemi

10,00 TL

31,50 TL

Amonyum Tayini

Nessler Yöntemi

20,00 TL

-

Askıdaki Katı Madde

Gravimetrik Yöntem

25,00 TL

58,50 TL

Kimyasal Oksijen İhtiyacı Tayini

Titrimetrik Yöntem

40,00 TL

126 TL

Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı Tayini

Respirometrik Yöntem

40,00 TL

103,5 TL

Yağ-Gres Tayini

Sokslet Ekstraksiyon Metodu

100,00 TL

162,00 TL

Toplam Kjedahl Azotu (TKN)

Makro Kjedahl Metodu

100,00 TL

162,00 TL

HACH LANGE Kit Yöntemi ile Yapılan Ağır Metal-Anyon ve Katyon Analizi                   (Parametre Başına)

HACH LANGE Kit Yöntemi

20,00 TL

-

ICP-OES ile Yapılan Ağır Metal Tayini Analizi (Parametre Başına)

ICP-OES

20,00 TL

67,50 TL

ICP-OES Hidrür Sistemi ile Yapılan Ağır Metal Tayini Analizi (Parametre Başına)

ICP-OES Hidrür

50,00 TL

67,50 TL

IC ile yapılan Anyon-Katyon  Tayini Analizi (Parametre Başına)

İyon Kromatografisi

70,00 TL

-

Aktif Klor Tayini

Titrimetrik Yöntem

50,00 TL

-

Toplam Koliform

Membran Filtrasyon Yöntemi

25,00 TL

85,50 TL

E.coli

Membran Filtrasyon Yöntemi

25,00 TL

-

Enterokok

Membran Filtrasyon Yöntemi

25,00 TL

-

Fekal Koliform

Membran Filtrasyon Yöntemi

25,00 TL

85,50 TL

Toplam Koloni Sayımı (22°C)

Dökme Plak Yöntemi

25,00 TL

-

Toplam Koloni Sayımı (36°C)

Dökme Plak Yöntemi

25,00 TL

-

Anaerob sporlu sülfit redükte eden bakteri

Membran Filtrasyon Yöntemi

25,00 TL

-

Pseudomonas aeruginosa

Membran Filtrasyon Yöntemi

25,00 TL

-

Balık Biyodeneyi (ZSF)

Seyreltme Metodu

100,00 TL

162,00 TL

Ağır Metal Analizi için Ön İşlem

Mikrodalga Yöntemi

50,00 TL

108,00 TL

LOVİBOND Fotometrik Yöntem ile yapılan kimyasal analizler (parametre başına)

LOVİBOND Fotometrik Yöntem

20,00 TL

-

NUMUNE ALMA ANALİZ ÜCRETLERİ (Numune Başına)

2017 Yılı

Anlık Numune Alma

-

30,00 TL

76,50 TL

2 saatlik Numune Alma

-

100,00 TL

162,00 TL

24 saatlik Numune Alma

-

200,00 TL

405,00 TL

Derinden Numune Alma

-

250,00 TL

382,50 TL

ATIKSU ANALİZ ÜCRETLERİ (Numune Başına)

2017 Yılı

2 Saatlik Numune Alma      
Arazi Ölçümleri (pH, İletkenlik, Sıcaklık, Çözünmüş Oksijen)
AKM                                    
KOİ                                     
BOİ                                

 

200,00 TL

481,50 TL

24 Saatlik Numune Alma      
Arazi Ölçümleri (pH, İletkenlik, Sıcaklık, Çözünmüş Oksijen)
AKM                                   
KOİ                                     
BOİ                                  

 

250,00 TL

724,50 TL

NOT:

1) Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği Madde 23.Asgari fiyat Tarifesi başlığı altında “Laboratuvarlar, ÇED çalışmaları kapsamında yapılanlar da dahil olmak üzere çevre mevzuatına esas teşkil edecek ve sonuçları Bakanlığa veya Bakanlık tarafından denetim yetkisi devri yapılmış resmi kurum ve kuruluşlara ibraz edilecek izin, lisans, iç izleme ve denetime ilişkin ölçüm ve analizlerde, Bakanlıkça belirlenen asgari fiyat tarifesinin altında ücret uygulayamaz. Kamu laboratuvarları ise Bakanlıkça belirlenen asgari fiyat tarifesinin en fazla %10 altında fiyat belirleyebilir.” denilmektedir. Bu yönetmeliğe istinaden bu tür analizlerde (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı logolu raporlar) 2.sütunda yer alan fiyatlar uygulanmaktadır.Bunun dışında verilen hizmetlerde 1. Sütunda yer alan fiyatlar uygulanmaktadır.

2) 2. Sütunda yer alan fiyatlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Yetkili Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları 2016 YILI Asgari Fiyat Tarifesi’ne göre hazırlanmıştır. Bakanlığın asgari fiyat tarifesi ile ilgili yaptığı değişiklikler, yayınlandığı tarih itibariyle laboratuarımızda uygulamaya alınacaktır.

3) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Yetkili Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları 2016 YILI Asgari Fiyat Tarifesi'nde “10.10.2009 tarih ve 27372 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği İdari Usuller Tebliğinde Tablo 1 Debiye Göre Numune Alma Sıklığında belirtildiği üzere “iç izleme”amacıyla, haftada iki ve/veya on beş günde bir alınan numune alma sıklığına sahip işletmeler ile yapılan sözleşmelerde bu miktarların en çok %10 altına düşülebilir.” İbaresine istinaden sözleşme yapılan tesislerde yukarıdaki durum sağlandığında belirtilen  fiyatlar üzerinden %10 indirim yapılabilir.

4) Her rapor başına 13 TL rapor harcı alınacaktır.

 

 

5)Analiz ücretleri; 
1. Halk Bankası Delikliçınar Şubesi TR 510001200936000007000013 nolu hesaba, 
2. Denizli Büyükşehir Belediyesi veznelerine Su/Atıksu ve/veya Kömür analiz ücreti olarak ve firma adı özellikle belirtilerek yatırılabilir.

 

6) Fiyatlarda KDV dahil değildir.