DENÇEV'de TÜRKAK 4.Gözetim Denetimi Başarı ile Gerçekleştirildi

TÜRKAK tarafından yapılan 4. gözetim denetimi 19.07.2012 tarihinde başarı ile gerçekleştirilmiştir.


DENÇEV Denizli Çevre Kalite Laboratuvarı deney laboratuvarlarının TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akreditasyonu kapsamında TÜRKAK tarafından yapılan 4. gözetim denetimi 19.07.2012 tarihinde  başarı ile gerçekleştirilmiştir.