Kapsam genişletme belgemiz yayınlandı.

DENÇEV Denizli Çevre Kalite Laboratuvarı TÜRKAK tarafından yapılan 4. gözetim denetimi 19.07.2012 tarihinde gerçekleşmiş olup, yeni akreditasyon belgemiz 14.10.2012 tarihinde yayınlanmıştır.