Numune Alma

Numune Alma Servisinde aşağıdaki standartlar çerçevisinde uygulamalar sürdürülmektedir:

 • TS EN ISO 5667-10 Atıksulardan Numune Alma
 • TS EN ISO 19458 Mikrobiyolojik Analizler İçin Numune Alma
 • TS ISO 5667-6 Nehir ve Akarsulardan Numune Alma
 • TS 6291 Göl ve Göletlerden Numune Alma
 • TS EN ISO 5667-3 Su Numunelerini Taşıma Muhafaza Depolama
 • TS ISO 5667-5 Arıtma Tesisleri ve Boru Şebekeli Dağıtım Sistemlerindeki İçme Suyundan Numune Alma

 • Numune alma uygulaması (İçme Suyu, Sondaj Suyu, Kaynak Suyu, Atıksu, Nehir, Göl-Gölet, Akarsu vb.)
 • Numune alma cihaz ve ekipmanlarının rutin bakımlarının gerçekleştirilmesi
 • Numune şişelerinin hazırlanması (Asitle yıkama, Sterilizasyon vb.)
 • Arazide fiziksel parametrelerin ölçümü (pH, İletkenlik, Sıcaklık ve Çözünmüş Oksijen)   

Mevzuat için tıklayınız.